No Avatar

Chào! quý khách

Đăng nhập
Đăng kts

Giới thiệu về DLE

Admin 16-Sep-23 22 0
DLE là viết tắt của cụm từ DataLife Engine. Đây là một CMS (Content Management Software) quản lý nội dung web được phát triển bởi Softnews Media Group, một công ty của Nga. Nó được sử dụng chủ yếu ở các nước thuộc Liên Xô cũ và Đông Âu. Chúng ta...