No Avatar

Chào! quý khách

Đăng nhập
Đăng kts
Hack & Tricks

Sửa đường dẫn tiếng Việt đẹp hơn

Admin 20-Sep-23 20 0
Bản phân phối từ nhà sản xuất hộ trợ tốt cho tiếng Nga và tiếng Anh. Nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt không hỗ trợ tự động làm đẹp URL do tiếng mình có dấu. Vì dụ khi tựa đề bài viết là "Sửa đường dẫn tiếng Việt đẹp hơn" thì URL được...